Drakt, belte, gradering


Dobok

Drakten som vi bruker når vi trener heter “dobok”, og er tradisjonelt hvit. Doboken er laget slik at den gir stor bevegelsesfrihet, og egner seg derfor godt til å trene spark og slag i. Sortbelter har rett til å bære drakter med sort krage, dette for å symbolisere verdighet og rang.

Drakten skal være ren, pen og behandles med respekt. Drakten skal kun ha de merker påsydd som er godkjent av Master. Rundt Doboken bærer man et belte (Koreansk: Tii) av en bestemt farge. Fargen angir hvilke elevgrad (Cup) man er gradert til. Når man når mestergradene (Dan), får man sort belte. Det er totalt 10 Dan av sort belte.

Beltesystemet

Beltefargene i Hwa Rang Norge følger de tradisjonelle fargene hvitt, gult, grønt, blått, rødt og sort. Mellom hver beltefarge er det en grad. Det vil si f.eks. gult belte med grønn stripe, grønt belte med blå stripe osv.

  • Hvitt belte symboliserer det uvitende – alle nybegynnere bærer dette beltet.
  • Gult belte symboliserer jordens fruktbarhet. Alt som vokser og gror kommer fra jorden. Gult belte bæres av elever som har lært det grunnleggende i taekwondo.
  • Grønt belte symboliserer planten som har begynt å gro og strekker seg nå oppover. Man har nå lært og forstått så mye at man kan utføre de fleste av grunnteknikkene i taekwondo.
  • Blått belte symboliserer himmelen. Planten har nå strekt seg helt opp til himmelen og begynner å få oversikten over grunnlaget i taekwondo. Man er nå kommet så langt at man skal kunne forklare det grunnleggende i hele taekwondosystemet.
  • Rødt belte symboliserer fare. Utøveren er nå kommet så langt, at han kan beherske taekwondo både fysisk og psykisk. En fiende bør nå frykte ham.
  • Sort belte symboliserer det motsatte av hvitt. Før visste man intet, nå kjenner man mesteparten av (det grunnleggende i) taekwondosystemet.

Hva betyr gradering?

Hver gradering er et symbol på at man har utviklet seg innenfor taekwondo. Utviklingen kan være på flere nivåer både på det psykiske nivået og ikke minst på det fysiske nivået. Det vil alltid være forskjell mellom elevenes utvikling. Noen elever kan være svært gode teknisk, mens andre kan ha meget god forståelse for kunsten.

De fleste kan lære å utføre taekwondoteknikker, men det viktig å forstå selve meningen med teknikken. Graderingen skal derfor være en test på at man har utviklet seg tilstrekkelig på alle felter, slik at man fortjener en høyere grad. I taekwondofilosofi symboliserer drakten en treenighet. Jakken er himmel, buksen er jorden og beltet symboliserer personen selv.

Hva er sort belte?

Taekwondo er en kunst som ikke kan læres ved å følge forelesninger eller lese bøker. Den kan heller ikke kjøpes for penger. Dette er fysiske ferdigheter som kun kan beherskes ved øvelse og trening, som ”preges” inn i kroppen gjennom lang tid og under veiledning av kvalifisert Master eller instruktør.

Å motta det sorte beltet er en ære for eleven, fordi det viser at han/hun har utviklet seg i riktig retning. Eleven har lært de ferdigheter og fått den forståelsen som er nødvendig for virkelig å begynne å lære om seg selv, og den filosofi som danner grunnlaget for Østens kampkunster.

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no