Terminliste


2. januar: Første organiserte treningsdag i 2019.
14. januar: Åpent hus fra kl 18:00-20:30.
25. februar til 3. mars: Vinterferie (Stengt).
16. og 17. mars: Seminar og gradering.
15. til og med 22. april: Påskeferie (Stengt).
1. mai: Offentlig høytidsdag (Stengt).
30. mai: Offentlig høytidsdag (Stengt).
10. juni: Offentlig høytidsdag (Stengt).
15. og 16. juni: Seminar og gradering.
24. juni til og med 18. august: Sommertimeplan.
15. til og med 28. juli: Sommerferie (Stengt).
26. august: Åpent hus fra kl 18:00-20:00.
30. september til og med 6. oktober: Høstferie (Stengt).
14. og 15. desember (ny dato): Seminar og gradering.
23. desember til og med 5. januar 2020: Juleferie (Stengt).

Terminliste 2020

6. januar: Første organiserte treningsdag i 2020.
13. januar: Åpent hus fra kl 18:00-20:00.
28. januar: Poom/Dan seminar kl 17:30-20:30.
18. februar: Cup seminar kl 17:30-20:30.
24. februar til 1. mars: Vinterferie (Stengt).
22. mars: Gradering.
3. til og med 13. april: Påskeferie (Stengt).
5. mai: Poom/Dan seminar kl 17:30-20:30.
19. mai: Cup seminar kl 17:30-20:30.
21. mai: Offentlig høytidsdag (Stengt).
01. juni: Offentlig høytidsdag (Stengt).
14. juni: Gradering.
22. juni til og med 16. august: Sommertimeplan.
13. til og med 26. juli: Sommerferie (Stengt).
28. september til og med 4. oktober: Høstferie (Stengt).
20. oktober: Poom/Dan seminar kl 17:30-20:30.
10. november: Cup seminar kl 17:30-20:30.
13. desember: Gradering.
18. desember til og med 3. januar 2021: Juleferie (Stengt).

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no