Taekwondo


Intro

Taekwondo legger stor vekt på disiplin. Dette er et svært viktig punkt fordi utøverne lærer å bruke kroppen som våpen. For ikke å skade seg selv eller andre må det være strenge regler for hvordan en elev skal oppføre seg.

Det elevene lærer kan lett overføres til det hverdaglige liv. Dermed vil man føle seg bedre, føle fremgang i sin personlige utvikling og at man kan finne sitt eget “Do”.

Taekwondo er sammensatt av tre ord: ”Tae” – ”Kwon” – ”Do”. Direkte oversatt til norsk vil de få betydningen fot – hånd – kunst. Dette er en snever og utilstrekkelig oversettelse. Hvis man prøver å se litt dypere, kan man finne at ”Tae” er nedre del av kroppen. ”Kwon” er overkroppen, mens ”Do” – symboliserer hodet. Vi kan vi si at det er hodet som styrer kroppen og dens bevegelser og det er tanken/ånden som styrer mennesket.

Det som styrer mennesket gjør det til en levemåte eller en livsstil. Det er nettopp det taekwondo er. Du blir aldri utlært i taekwondo, fordi du lærer om deg selv hele livet. Her ligger grunnlaget for alle kampkunster. Vi bruker “martial arts” for å lære om oss selv og bli bedre mennesker. At man i tillegg kommer i god fysisk form er bare en positiv ”bieffekt”!

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no