Gradering 20.10.13.

Vi inviterer til gradering søndag 20. oktober 2013!

Sted: Dokkahallen

PROGRAM LØRDAG 19. OKTOBER:

Kl. 16.30: Registrering før graderingskurs
Kl. 16.45–19.30: Graderingskurs for junior og ungdom/voksen

PROGRAM SØNDAG 20. OKTOBER:

Kl. 10.30: Registrering før gradering
Kl. 10.45: Styrketest
Kl. 11.15: Gradering

NB! Frist for søknad til gradering er som følger: For Gjøvik mandag 14. oktober,
og for Dokka tirsdag 15. oktober. Skjema fås i Koryos lokaler.

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no