Nytt lokale på Dokka

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til nytt lokale for Koryo Taekwondo – Dokka,
på gamle Dokka Møbler – Adresse: Vest-Torpvegen 24.
Med dugnad på planen, vil lokalet tirsdag 21. august bli utstyrt med spesialmatter for kampsport, og vil stå klart for trening fra og med torsdag 23. august.

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no