Søknad til gradering 16.06.13.

Skjema for søknad til gradering ligger nå på kontorene på Gjøvik og Dokka!
Søknaden må leveres innen mandag 10. juni for Gjøvik, og innen tirsdag 11. juni for Dokka.

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no