Søknad til gradering 16/12

Skjema for søknad til gradering vil ligge på kontorene på Gjøvik og Dokka
fra og med mandag 26/11-12.
Søknaden må leveres innen mandag 10. desember.

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no