Søknad til gradering 24.03.13.

Skjema for søknad til gradering ligger nå på kontorene på Gjøvik og Dokka!
Søknaden må leveres innen tirsdag 19. mars for Dokka, og innen onsdag 20. mars for Gjøvik.

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no