Timeplan endret – Covid19

I forbindelse med COVID-19 restriksjoner er det fra og med i dag (02/11) en ny gjeldende timeplan. Denne vil bli utvidet ved økning av aktivitet og kommende lemping av restriksjoner. Du finner timepanen her: http://www.koryo.no/timeplan-2020.

Timeplan for sommeren 2015

Vi gjør oppmerksom på at det er lagt ut ny timeplan for sommeren 2015.

Koryo vil i denne perioden holde stengt i 2 uker – fra 13. til 26. juli.

Du finner mer informasjon her.

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no