Terminliste 2018

02. januar: Instruktørmøte på Koryo kl1700.
03. januar: Oppstart etter juleferie.
15. januar: Åpent hus.
16. mars: Gradering Ulv på Gjøvik.
17. og 18. mars: Gradering.
23. mars til og med 2. april: Påskestengt.
01., 10., 17. og 21. mai: Stengt.
15. juni: Gradering Ulv på Gjøvik.
16. juni: Graderingsseminar på Gjøvik.
17. juni: Gradering på Dokka.
25. juni til og med 19. august – Sommertimeplan.
16. juli til og med 29. juli: Sommerferie.
20. august: Oppstart med ordinær timeplan.
03. september: Åpent hus kl1800-2030.
17. og 18. november: Gradering på Gjøvik.
13. desember: Siste organiserte treningsdag før Jul.

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no