Timeplan endret – Høsten 2020

I forbindelse med COVID-19 restriksjoner er det fra og med i dag en ny gjeldende timeplan. Denne vil bli utvidet ved økning av aktivitet og kommende lemping av restriksjoner. Du finner timepanen her: http://www.koryo.no/timeplan-2020.

HUSK:
• 20/1 regelen; maks 20 personer i samme rom med 1 meters avstand
• Kom ferdig byttet til trening – vi trener kun barbeint- ikke med sokker eller sko da vi vil desinfisere under beinene også.
• Toalett og garderobe skal ikke brukes av medlemmer
• Foreldre og foresatte skal vente ute slik at vi holder 20/1 regelen
• Unnlat å ta på ting som dørkarmer, dørhåndtak, vegger etc
• Master Knut står i døren og tar dere imot for desinfisering av hender, føtter etc.
• Husk å fylle drikkeflaske før dere kommer til trening.

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no