Endring i timeplan fra 23. august 2016

Det er gjort noen endringer i timeplan for tirsdag og torsdag.

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no