Terminliste 2021

Terminliste for 2021 er publisert.

NB! Ved forskjellig oppføring på www.koryo.no og Spond, vil det alltid være Spond «Koryo Taekwondo Gjøvik» som er gjeldende.

Oppdatert terminliste

Oppdaterte terminliste med korrekt dato og tidspunkt for Cup-gradering. Dette ble endret til 16. desember kl 17:30-18:40.

Timeplan endret – Covid19

I forbindelse med COVID-19 restriksjoner er det fra og med i dag (02/11) en ny gjeldende timeplan. Denne vil bli utvidet ved økning av aktivitet og kommende lemping av restriksjoner. Du finner timepanen her: http://www.koryo.no/timeplan-2020.

Oppdatert terminliste

Terminliste for 2020 er oppdatert. Legg spesielt merke til seminar og graderinger i november/desember.

Koryo forsøker hele tiden å møte endringene i forbindelse med Covid-19 på beste måte, slik at våre medlemmer kan fortsette å utvikle seg og sine ferdigheter innenfor taekwondo på en trygg og god måte.

Du finner listen ved å trykke her: Terminliste.

Timeplan endret – Høsten 2020

I forbindelse med COVID-19 restriksjoner er det fra og med i dag en ny gjeldende timeplan. Denne vil bli utvidet ved økning av aktivitet og kommende lemping av restriksjoner. Du finner timepanen her: http://www.koryo.no/timeplan-2020.

HUSK:
• 20/1 regelen; maks 20 personer i samme rom med 1 meters avstand
• Kom ferdig byttet til trening – vi trener kun barbeint- ikke med sokker eller sko da vi vil desinfisere under beinene også.
• Toalett og garderobe skal ikke brukes av medlemmer
• Foreldre og foresatte skal vente ute slik at vi holder 20/1 regelen
• Unnlat å ta på ting som dørkarmer, dørhåndtak, vegger etc
• Master Knut står i døren og tar dere imot for desinfisering av hender, føtter etc.
• Husk å fylle drikkeflaske før dere kommer til trening.

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no