Sommerplan 2013

Da er sommertimeplanen for Gjøvik klar og ligger oppdatert under timeplaner.
Sommertimeplanen for Dokka kommer så fort den er klar! : )

Koryo Taekwondo Gjøvik | Storgata 20, 2815 GJØVIK | Tlf. 943 11 911 | post@koryo.no